St.meld. nr. 16 (2004-2005)

Leve med kulturminner

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Miljøverndepartementet

tilrår:

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 25. februar 2005 om leve med kulturminner blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside