St.meld. nr. 16 (2004-2005)

Leve med kulturminner

Leve med kulturminner

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2002: 1 Fortid former framtid

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget