Meld. St. 35 (2012–2013)

Framtid med fotfeste

Framtid med fotfeste — Kulturminnepolitikken

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget