Ny, helhetlig verdensarvpolitikk

Miljøverndepartementet ønsker med dette å sende forslag til ny, helhetlig verdensarvpolitikk ut på høring. Dokumentet som ligger vedlagt, baserer seg på en rapport fra en arbeidsgruppe, nedsatt av Miljøverndepartementet med det formål å utarbeide et slikt forslag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2012