Historisk arkiv

Leve med kulturminner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Informasjonsside om St.meld.nr. 16 (2004-2005)

Stortingsmelding nr 16 (2004-2005)

Leve med kulturminner

Sogndalstrand«Kulturarven er vegviseren på vegen mot en ukjent framtid og referansepunktet til fortiden. Uten slike rettesnorer blir samfunnet svekket og smuldrer opp.» Wangari Maathai, vinner av Nobels fredspris 2004

Sogndalstrand Foto: Kjell Andresen © Riksantikvaren

St.meld.nr. 16 (2004-2005) - Leve med kulturminner

Særskilt vedlegg NOU 2002: 1 Fortid former framtid

Pressemeldinger:

Miljøvernminister Knut Arild Hareides presentasjon av Kulturminnemeldinga:

Opptak av pressekonferansen 25.02.05