Historisk arkiv

Krediteringsliste - Leve med kulturminner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Stortingsmelding nr 16 (2004-2005) - Leve med kulturminner:

Krediteringsliste til lysbildepresentasjon

Lysbilder (Powerpoint-presentasjon)

1. Sogndalstrand Foto: Kjell Andresen ©Riksantikvaren

2. Hus skifter ham. Dolva i Skien. Foto: Finn Christiansen © Telemark fylkeskommune

3. Bryggen i Bergen Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren

4. Trapperom Farmasøytisk Institutt Foto: © Universitetet i Oslo.

5. Oscarsborg Foto: © Nasjonale Festningsverk

6. Kornsiloen Grünerløkka Foto: © Benedicte Boye

7. Gateløp i Stavanger Foto: Jan Solgård © Riksantikvaren

8. Værøy Foto: Trond Taugbøl © Riksantikvaren

9. Historien blir levendegjort Foto: © Ann Elin Bratset

10. Arkeologisk utgraving Foto: Alf Tore Hommedal © Riksantikvaren

11. Håndverkere Foto: Tone Olstad © Riksantikvaren

12. Knutekurs Foto: © Egil Magnus Wiik

13. Offerstedet Áhkanjárstábba i Kvalsund Foto: © Trond Lødøen

14. Kina Foto: Dag Myklebust © Riksantikvaren.

Til hovedsiden for kulturminnemeldinga