Historisk arkiv

Kystkultur kan gi lokalsamfunn ny giv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

10 steder vil få økonomisk og faglig støtte til pilotprosjekter som skal stimulere til at kulturminner og kulturmiljøer blir tatt i bruk i utviklingen av lokalsamfunn. Kystkulturen skal prioriteres. (25.02.05)

Pressemelding

Dato: 25.02.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Kystkultur kan gi lokalsamfunn ny giv

VærøyRegjeringen foreslår å etablere et verdiskapingsprogram som skal stimulere til at ressursene som ligger i kulturminner og kulturmiljøer blir tatt i bruk i utviklingen av lokalsamfunn. Kystkulturen skal prioriteres. I alt 10 steder vil få økonomisk og faglig støtte til gjennomføring av pilotprosjekter.

Langs store deler av norskekysten har folk vært bosatt på smale strandflater, med nærhet til fiskeressursene og samtidig litt jord til et begrenset jordbruk. Her på Værøy synes fortsatt de gamle driftsstrukturene godt i landskapet. Foto: Trond Taugbøl © Riksantikvaren

- Kulturminner og natur-og kulturmiljøer utgjør et stort potensiale for sysselsetting og bosetting i mange lokalsamfunn. Når disse utnyttes i reiselivs- og turistsammenheng, utgjør de en av de sterkeste vekstbransjene i Europa, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Stimulere til aktivitet

Verdiskapingsprogrammet skal stimulere til aktivitet, øke kunnskapen om hvordan kulturminner og kulturmiljøer kan tas i bruk og bidra til næringsutvikling og utvikling av lokalsamfunn. Programmet skal styrke samarbeidet mellom eiere, næringslivet, offentlige aktører, museene og frivillige organisasjoner. I alt 10 pilotprosjekter vil få støtte over en fire års periode. Også kulturminnefondets økonomi skal gradvis styrkes som et bidrag i denne satsingen. Fartøyvernets rolle som aktør for lokal verdiskaping langs kysten blir en del av satsingen. Videre foreslås det å utvikle bevaringsplaner som sikrer flere kulturminner og kulturmiljøer langs kysten og legge til rette for vern gjennom bruk.

8 av 10 bor langs kysten

- Nærmere 80 prosent av landets befolkning bor langs kysten. Frivillige organisasjoner og lokale lag gjør en flott innsats for å ta vare på og fremme de verdiene som ligger langs kysten. Deres arbeid er med på å skape attraktive og gode lokalsamfunn, sier Hareide.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Liv Hege Skagestad, tel 22 24 59 55
Avdelingsdirektør Einar Holtane, tel 22 24 58 62

Til hovedsiden for kulturminnemeldinga