Historisk arkiv

Stavkirkene skal settes i stand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår tiltak for at alle stavkirkene skal settes i stand og sikres et godt løpende vedlikehold i løpet av en tiårsperiode. Det er behov for å øke de årlige tilskuddene med 12 millioner kroner ut over dagens nivå. Tiltakene omfatter også en mer effektiv brannsikring. (25.02.05)

Pressemelding

Dato: 25.02.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide

Stavkirkene skal settes i stand

Rødven stavkirke På 1800-tallet ble stavkirkene for små for menighetene og mange ble revet når den nye kirken sto ferdig. I Rødven står stavkirken fra ca 1300 og kirken fra 1907 fremdeles side ved side. De iøynefallende skårdene på stavkirken har en vindavstivende funksjon.

Rødven i Rauma kommune. Foto: Jiri Havran © Riksantikvaren.

Regjeringen foreslår tiltak for at alle stavkirkene skal settes i stand og sikres et godt løpende vedlikehold i løpet av en tiårsperiode. Det er behov for å øke de årlige tilskuddene med 12 millioner kroner ut over dagens nivå. Tiltakene omfatter også en mer effektiv brannsikring.

- Stavkirkene står i en særstilling blant norske kulturskatter. De er Norges fremste bidrag til den internasjonale bygningshistorien og forteller om en blomstrende trearkitektur under middelalderen og i kongesagaenes tid, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

28 stavkirker igjen

I dag er det kun 28 stavkirker igjen. I middelalderen var det rundt 1000 stavkirker her i landet. Mange av stavkirkene har store skader i hovedkonstruksjonen, og vedlikeholdsarbeidet er svært omfattende.

Alle de 28 stavkirkene har nå fått brannsikringsanlegg, men disse trenger en oppgradering for å bli sikret en stabil og sikker drift.

Alle skal være istandsatt innen 2015

I kulturminnemeldingen foreslår Regjeringen at samtlige stavkirker skal være istandsatt og sikret innen 2015. Dette innebærer bl.a. at de skal være i bygningsmessig god stand og at dekor og inventar skal være konservert. Arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med eierne slik at disse får bygget opp nødvendig kompetanse til å ha ansvaret for det fremtidige vedlikeholdet.

Turistattraksjoner

- Stavkirkene er populære turistattraksjoner. Dette er positivt fordi det skaper interesse for historie og kulturminer og det bidrar til verdiskaping i lokalsamfunnet der kirkene ligger. Men store besøkstall kan også bety større slitasje på kirkene. Det blir derfor en utfordring for eierne å legge til rette for god formidling av stavkirkene og deres historie. Bygging av besøkssenter, som for eksempel ved Borgund, er et fint eksempel på hvordan dette kan løses, sier Hareide.

Kontaktpersoner: Avdelingsdirektør Liv Hege Skagestad, tel 22 24 59 55 Avdelingsdirektør Einar Holtane, tel 22 24 58 62

Til hovedsiden for kulturminnemeldinga