NOU 2002: 1

Fortid former framtid

Fortid former framtid — Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk

Les dokumentet