NOU 2002: 1

Fortid former framtid— Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk

Til innholdsfortegnelse

Til Miljøverndepartementet

Kulturminneutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 9. april 1999 for å vurdere mål, strategier og virkemidler i kulturminnepolitikken. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Utvalgets mindretall, medlemmene Elin Schanche og Christian Sulheim har en særmerknad som er inntatt i sin helhet som kapittel 15. Disse medlemmene vil ikke tiltre anbefalingene fra utvalgets flertall.

Utvalgets flertall, medlemmene Knut Andresen, Tore Berntsen, Kristen Grieg Bjerke, Ove Magnus Bore, Thore Desserud, Anne Sigrid Hamran, Espen Hernes, Tor Kubberud, Sissel Rønbeck, Frode Sannum, Audhild Schanche, Elisabeth Seip, Kristian Skjølaas, Janne Wilberg og Tora Aasland viser til at særmerknaden ble lagt fram på utvalgets siste møte 17. desember 2001. Utvalgets flertall har derfor ikke hatt mulighet til å drøfte innholdet i særmerknaden.

Oslo, 21. desember 2001

Tora Aasland leder

Thore Desserud, nestleder

Knut Andresen

Tore Berntsen

Kristen Grieg Bjerke

Ove Magnus Bore

Anne Sigrid Hamran

Espen Hernes

Tor Kubberud

Sissel Rønbeck

Frode Sannum

Audhild Schanche

Elin Schanche

Elisabeth Seip

Kristian Skjølaas

Christian Sulheim

Janne Wilberg

Torbjørn Lange Sekretariatsleder Tonte Hegard Faglig spesialrådgiver Kristine Johansen Rådgiver

Til forsiden