Høring: Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.06.2002

Høring

Miljøverndepartementet har sendt ut på høring kulturminneutvalgets utredning NOU 2002:1 Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk.