Høring: Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.06.2002