St.meld. nr. 17 (2007-2008)

Staten og Den norske kirke

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kultur- og kirkedepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 11. april 2008 om Staten og Den norske kirke blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside