St.meld. nr. 42 (2004-2005)

Politiets rolle og oppgaver

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 24. juni 2005 om politiets rolle og oppgaver blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside