St.meld. nr. 42 (2004-2005)

Politiets rolle og oppgaver

Politiets rolle og oppgaver

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget