St.meld. nr. 42 (2004-2005)

Politiets rolle og oppgaver

Les dokumentet:

Følg meldingen videre på www.stortinget.no