Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 43 (1998-99)

Vern og bruk i kystsona

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Miljøverndepartementet

tilrår:

Tilråding frå Miljøverndepartementet av 18. juni 1999 om vern og bruk i kystsona, tilhøvet mellom verneinteresser og fiskerinæringane blir send Stortinget.

Til dokumentets forside