St.meld. nr. 43 (1998-99)

Vern og bruk i kystsona

Vern og bruk i kystsona

Les dokumentet

Tilhøvet mellom verneinteresser og fiskerinæringane

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget