St.meld. nr. 43 (1999-2000)

Om akuttmedisinsk beredskap

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosial- og helsedepartemenet

tilrår:

Tilråding fra Sosial- og helsedepartemenet av 30. juni 2000 om akuttmedisinsk beredskap blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside