St.meld. nr. 43 (1999-2000)

Om akuttmedisinsk beredskap

Til innholdsfortegnelse

2 Vedlegg til kap. 6

Tabell 2.1 Antall innleggelser per fylkeskommune fordelt på kategoriene ø-hjelp og elektiv. 1997 og 1998

Elektiv 1998 Ø-hjelp 1998 Elektiv 1997 Ø-hjelp 1997
Østfold 15 161 24 525 12 811 23 308
Akershus 19 895 34 789 19 113 33 468
Oslo 19 728 42 493 20 214 39 750
Hedmark 9 428 18 720 9 828 18 385
Oppland 10 918 17 288 11 497 16 552
Buskerud 10 963 21 174 10 930 20 344
Vestfold 12 022 17 786 11 467 17 061
Telemark 10 466 15 230 10 222 13 927
Aust-Agder 5 357 9 344 5 795 8 971
Vest-Agder 8 584 14 035 8 729 13 476
Rogaland 14 844 30 987 13 877 29 904
Hordaland 16 563 42 600 17 146 40 575
Sogn og Fjordane 7 596 10 913 7 601 9 953
Møre og Romsdal 13 764 21 696 14 010 20 725
Sør-Trøndelag 11 048 23 433 10 569 22 725
Nord-Trøndelag 6 131 12 099 6 831 11 566
Nordland 14 273 24 374 15 901 23 078
Troms 8 612 11 743 8 651 11 312
Finnmark 4 967 6 852 4 961 6 835
Total 220 320 400 081 220 153 381 915

Kilde: SINTEF Unimed 1999

Tabell 2.2 De tyve vanligste innleggelsesdiagnoser fra primærlege fordelt på aldersgrupper (N=32 606)

61-70 år 71-80 år 81-90 år >90 år
Innleggelsesdiagnose Ant. per 100 000 innb. per år Innleggelsesdiagnose Ant. per 100 000 innb. per år Innleggelsesdiagnose Ant. per 100 000 innb. per år Innleggelsesdiagnose Ant. per 100 000 innb. per år
Brystsmerter 141 Brystsmerter 203 Brystsmerter 135 Lårhalsbrudd 32
Magesmerter 52 Hjerneslag, Hjernedrypp 160 Hjerneslag, Hjernedrypp 112 Lungebetennelse 18
Hjerneslag, Hjernedrypp 50 Lungebetennelse 96 Lårhalsbrudd 108 Hjerneslag, Hjernedrypp 13
Lungebetennelse 41 Lårhalsbrudd 80 Lungebetennelse 90 Brystsmerter 11
Truende hjerteinfarkt 30 Magesmerter 79 Hjertesvikt 75 Hjertesvikt 10
Hjerteinfarkt 28 Hjertesvikt 74 Magesmerter 43 Lav blodprosent 8
Hjertesvikt 28 Hjerteinfarkt 52 Tungpusten 35 Magesmerter 7
Overflytting av behandlet pasient 27 Tungpusten 47 Hjerteinfarkt 34 Tungpusten 6
Astma 24 Truende hjerteinfarkt 44 Besvimelse 33 Blodpropp i leggen 4
Kronisk lungelidelse 24 Besvimelse 42 Nedsatt allmenntilstand 29 Besvimelse 4
Lårhalsbrudd 23 Astma 40 Lav blodprosent 24 Tarmslyng 4
Tungpusten 21 Kronisk lungelidelse 37 Blodpropp i leggen 23 Hjerteinfarkt 3
Hjerteflimmer 17 Blodpropp i leggen 34 Truende hjerteinfarkt 22 Sosial indikasjon 3
Blodpropp i leggen 15 Hjerteflimmer 30 Hjerteflimmer 18 Blodig oppkast 3
Lungekreft 15 Nedsatt allmenntilstand 28 Astma 16 Vannlatings problemer 3
Besvimelse 15 Overflytting av behandlet pasient 25 Blodig oppkast 16 Blod i avføring 2
Hjertekrampe 13 Diagnose ikke angitt 23 Hjertekrampe 14 Nedsatt allmenntilstand 2
Nedsatt allmenntilstand 12 Hjertekrampe 21 Tarmslyng 14 Uttørring 2
Tarmslyng 12 Tarmslyng 21 Kronisk lungelidelse 12 Lårbrudd 2
Feber 10 Diagnose ikke angitt 19 Diagnose ikke angitt 12 Blodpropp i leggen 2

Kilde: NOU 1998:9 s. 106-107

Tabell 2.3 Prosentvis endring av forskjellige sykdommer fram til 2030

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Menn
Aldersdemens 0 4,7 7,0 12,8 28,2 53,4 78,8
Blodtrykk 0 -0,7 6,7 25,4 42,6 57,9 70,2
Slag 0 -2,5 5,1 23,4 46,7 58,4 69,2
Hjertesvikt 0 3,4 10,4 24,0 39,9 58,8 78,9
Diabetes 0 1,6 7,4 22,3 38,3 57,4 74,1
Kreft 0 0,7 6,5 21,5 38,5 56,5 72,4
Leddgikt 0 5,5 17,3 29,5 44,5 59,2 74,9
Lårhalsbrudd 0 7,0 14,6 25,9 40,1 59,4 86,2
Hofteproteser 0 -1,1 5,5 23,5 40,3 56,7 68,4
Kvinner
Aldersdemens 0 6,0 9,9 11,8 16,4 27,9 44,2
Blodtrykk 0 -2,1 -0,2 9,4 21,0 32,7 43,2
Slag 0 -2,7 2,4 12,8 26,7 34,4 42,8
Hjertesvikt 0 3,3 6,6 12,3 19,6 30,6 44,9
Diabetes 0 -0,3 1,1 8,3 18,2 30,1 42,6
Kreft 0 -0,7 1,3 9,6 19,4 31,4 43,4
Leddgikt 0 2,4 10,4 18,3 28,1 38,2 49,1
Lårhalsbrudd 0 4,0 6,9 10,6 16,5 27,6 43,3
Hofteproteser 0 -4,2 -2,9 8,5 21,4 34,0 42,8

Kilde: Statens helsetilsyn: «Scenario 2030-Sykdomsutviklingen for eldre fram til 2030» 1999

Tabell 2.4 De vanligste ø-hjelps operasjoner fordelt på opptaksområder (N=7 100)

Opptaksomr. <40 000 innb. (sykehus: 15, befolkning: 375 966) Opptaksomr. 40 000-70 000 innb. (Sykehus: 9, Befolkning: 450 156) Opptaksomr. 40 000-70 000 innb. (Sykehus: 9, Befolkning: 450 156)
Operasjonsgr. Ant. Inngrep per 100 000 innb. per år Operasjonsgr. Ant. Inngrep per 100 000 innb. per år Operasjonsgr. Ant. Inngrep per 100 000 innb. per år
Bruddbehandling med plate, skrue 285 Bruddbehandling med plate, skrue 263 Bruddbehandling med plate, skrue 346
Utskraping etter spontan abort 128 Utskraping etter spontan abort 150 Utskraping etter spontan abort 116
Fjerning av blindtarm 97 Annen bruddbehandling 136 Keisersnitt 101
Annen bruddbehandling 94 Keisersnitt 99 Fjerning av blindtarm 99
Keisersnitt 76 Fjerning av blindtarm 96 Annen bruddbehandling 81
Sying av sår 64 Revisjon av sår 71 Revisjon av sår 62
Revisjon av sår 56 Kikkertundersøkelse av bukhulen 45 Eksplorativt inngrep i buken 58
Oppretting av luksert ledd 48 Kikkertundersøkelse av endetarm 39 Kikkertundersøkelse av endetarm 38
Kikkertundersøkelse av urinblære 45 Drenering av puss fra sår 36 Drenering av puss fra sår 34
Gipsing av brudd 45 Oppretting av luksert ledd 36 Kikkertundersøkelse av magesekk 34
Oppretting av brudd i underarm 48 Eksplorativt inngrep i buken 36 Sying av sår 27
Drenering av puss fra sår 34 Innleggelse av dren i brysthulen 34 Oppretting av luksert ledd 25
Kikkertundersøkelse av bukhulen 32 Sying av sår 34 Kikkertundersøkelse av bukhulen 25
Eksplorativt inngrep i buken 30 Kikkertundersøkelse av urinblære 28 Innleggelse av dren i brysthulen 24
Innleggelse av dren i brysthulen 29 Kikkertinngrep i ledd 27 Sying av sene på fot 22
Utskraping av livmor 28 Oppretting av brudd i underarm 25 Sying av sene på arm/hånd 21
Gynekologisk undersøkelse 22 Gipsing av brudd 23 Kikkertinngrep i ledd 20
Innlegging av pacemaker 21 Sying av sene på fot 20 Utskraping av livmor 19
Tapping av væske fra bukhulen 20 Inngrep for tarmslyng 20 Inngrep for tarmslyng 17
Kikkertundersøkelse av magesekk 20 Drenering av byll ved endetarmsåpning 19 Oppretting av brudd i underarm 16

Kilde: NOU 1998:9 s. 108

Til dokumentets forside