St.meld. nr. 43 (1999-2000)

Om akuttmedisinsk beredskap

Om akuttmedisinsk beredskap

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget