St.meld. nr. 7 (2003-2004)

Kredittmeldinga 2002

Til innhaldsliste

Tilråing

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Finansdepartementet av 31. oktober 2003 om Kredittmeldinga 2002 blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet