St.meld. nr. 7 (2003-2004)

Kredittmeldinga 2002

Kredittmeldinga 2002

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no