St.prp. nr. 1 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

2 Utnyttelsen av tollkvoter

Tabell 2.1 Utnyttelsen av tollkvoter for kvoteårene 2002 og 2003, samt kvotens størrelse og fordelingsmetode for kvoteåret 2004.

2002 2003 2004
Varenummer Vare Fordelingsmetode 2004* Kvotens størrelse (tonn) Utnyttelse av kvote (pst.) Kvotens størrelse (tonn) Utnyttelse av kvote (pst.) Kvotens størrelse (tonn)
01 01 1001/9011/9019 Islandshest S 200 stk 95 200 stk 58 200 stk
01 06 1910/02 08 9021 Rein og reinsdyrkjøtt A - - 550 97 -
Kap. 02/ Kap. 16 Kjøtt til messer og lignende S 35 33 35 23 35
02 02 Kjøtt av storfe, fryst A 1 084 80 1 084 98 1 084
02 03 2100 Kjøtt av svin, fryste skrotter A 1 381 0 1 381 100 1 381
02 04 1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000 Kjøtt av småfe, ferskt, kjølt el. fryst A 206 26 206 43 206
02 04 Kjøtt av sau (Island) I 600 58 600 55 600
02 06 4100 Lever av svin A - - 125 0 250
02 07 2100 Kjøtt av høns, fryst A 221 2 221 5 221
02 07 2500 Kjøtt av kalkun, fryst A 221 0 221 0 221
02 07 3300 Kjøtt av ender, gjess og perlehøns, fryst A 221 12 221 24 221
02 08 9046/9047/9048 Kjøtt av hjort A 20 100 20 100 20
02 08 9043/9045 Kjøtt av elg A 60 88 60 100 60
02 08 1000/9030/9099 ex Kjøtt av annet vilt A 250 73 250 81 250
02 08 9030/9043/9046/9099 Kjøtt av vilt, foredlingsvirksomheter V 110 66 110 53 110
02 10 1100 Skinker, boger og stykker av svin, ikke utbeinet, saltet, tørket eller røykt A - - 100 97 200
04 05 1000 Smør A 575 52 575 49 575
04 06 ex Ost EU H 2 560 93 3 280 98 4 000
04 06 ex Ost EFTA H 44 50 60 38 60
04 07 0019 Hønseegg A 1 295 19 1 295 13 1 295
04 07 0011/0019 Hønseegg - EU A 290 97 290 100 290
04 09 0000 Honning A 192 97 192 100 192
05 11 9911/9921 Blodpulver A 300 89 300 5 300
07 04 9013/9020 Hvitkål A 134 0 134 0 134
07 04 9040 Rødkål A 134 0 134 0 134
07 05 1111/1121 Issalat til forbruker S - - 166 53 300
07 05 1111/1121 Issalat til industri S - - 166 88 300
07 12 9011 Tørkede poteter A - - 150 80 300
08 08 1011 Epler WTO A 8 000 77 8 000 90 8 000
08 08 1011 Epler EU A - - 667 69 2 000
08 08 2021 Pærer A 250 97 250 98 250
08 10 1023/1024 Friske jordbær A - - 232 27 300
08 11 1001/1009 Jordbær- konserves1 K 3 100 96 2 950 - 2 800
08 11 2001/2005 Bringebær- konserves1 K 1 200 100 1 150 - 1 100
08 11 2001/2006/ Solbær- konserves1 K 1 500 94 1 450 - 1 400
20 09 8010/8020
08 12 1000 Kirsebær og moreller, midlertidig konserverte A - - 50 0 100
Kap. 10/ 12/17/23 Korn2 A 455 100 91 475 100 96 373 500
12 09 2300 Svingelfrø A 75 58 75 77 75
12 09 2300 ex Svingelfrø til plen A - - 27 74 55
12 09 2400 Engrappfrø A 50 80 50 100 50
12 09 2400 ex Engrappfrø til plen A - - 50 62 100
12 09 2500 Raigrasfrø A - - 300 97 600
12 14 9091 Høy3 S 25 500 39 25 500 49 35 500
15 06 0021 Beinfett, beinolje og klovolje S 2 360 2 360 0 2 360
15 18 0041 Linolje S 100 100 0 100
16 01 1000 Pølser og lignende A - - 100 93 200
16 02 3101 Kalkunrullade A 20 35 20 100 20
16 02 4100 Hermetisk skinke A 100 0 100 0 100
16 02 4910 Bacon crisp A 50 95 150 67 250
16 02 5001 Kjøttboller A - - 75 92 150
16 02 5009 Hermetisk tunge A 50 0 50 0 50
16 02 5009 Corned beef A 200 38 200 29 200
20 05 4001/4009 Hermetiske erter A 200 1 200 9 200
20 05 5901 Hermetiske snittebønner A 100 80 100 12 100
20 05 5901 Hermetiske brekkbønner A 50 18 50 10 50
20 05 9009 ex Hermetiske grønnsaksblandinger A 150 14 150 11 150
20 07 9903/9908/
20 08 9901/20 09 7900 Eplesaft/pulp/konsentrat - konserves K 6 237 92 6 578 - Bestemmes sept. 2004
21 02 3000 Tilberedt bakepulver S 160 12 160 17 160
21 03 3009 Tilberedt sennep S 160 160 0 160

1 Kvoteåret er fra 1.7 til 20.6.

2002-tall er for kvoteåret 2002/2003

2003-tall er for kvoteåret 2003/2004

2004-tall er for kvoteåret 2004/2005

2 Kvoteåret er fra 1.9 til 31. 8. (fra og med kornåret 2003/2004).

3 Kvoteåret er fra 1.3 til 28./29. 2.

4 Kvoteår er fra 1.10 til 30.9.

2002-tall er for kvoteåret 2002/2003

2003-tall er for kvoteåret 2003/2004

2004-tall er for kvoteåret 2004/2005

* Fordelingsmetodene er i kolonnen er angitt med bokstaver, med følgende betydning:

S: Fordeling etter søknadstidspunkt

A: Fordeling ved auksjon

V: Fordeling til virksomheter som har foredling av viltkjøtt som hovedformål

I: Fordeling av kvote i henhold til bilateral avtale med Island

K: Fordeling av kvoter til konservesindustrien

H: Fordeling etter historisk import

-: Angir at kvoten ikke eksisterte eller at utnyttelsesgraden ikke er beregnet ennå.

Kilde: Landbruksdepartementet.

Til dokumentets forside