St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

2 Toll

Tabell 2.1 Administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2006

FAT1 «Tollkvote forskriften»2 «Konserves forskriften»3 RÅKimport4 «Innenlands bearbeiding»4 «Utenlands bearbeiding»5
Kap. Vareslag Gen. tollnedsettelser Individuelle tollnedsettelser Kvote Individuelle tollnedsettelser Kvote Individuelle tollnedsettelser Individuelle tollnedsettelser Individuelle tollnedsettelser
1 Levende dyr 43 109
2 Kjøtt og spiselig slakteavfall 1 23 243 2 1 64
4 Melk og meieriprodukter 1 32 244 24
5 Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted 11 1
6 Levende trær og andre planter 17 1
7 Grønnsaker, røtter og knoller 67 59 32 49 1 2 10
8 Spiselige frukter og nøtter 13 55 31 97 148 1
10 Korn 33 246 23
11 Mølleprodukter 61 11 41 2
12 Oljeholdige frø og frukter 1 178 298 1
13 Skjellakk og lignende 2
15 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer 13 34 89 1
16 Produkter av kjøtt, flesk, mv 10 68 221
17 Sukker og sukkervarer 35 44 19
18 Kakao og varer derav 3 11
19 Produkter av korn, mel, stivelse eller melk 27 14
20 Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler 2 1 949 12 193 193 2 3 20
21 Forskjellige tilberedte næringsmidler 8 35 2 7
23 Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr 61 204 71
35 Proteiner; modifisert stivelse 1 4 1
38 Diverse kjemiske produkter 24
Import av RÅK-varer på kap. 1-24 6 7287
Sum: 261 2 686 1 440 339 342 163 37 392

1 Forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.

2 Forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

3 Forskrift 5. juli 2002 nr. 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien.

4 Forskrift 21. desember 2001 nr. 1647 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer.

5 Forskrift 20. januar 1999 nr. 27 om bearbeidig av ufortollede landbruksvarer.

6 Forskrift 20. juni 2005 nr. 663 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.

7 Nye fastsettelser i 2006 for RÅK-varer.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Tabell 2.2 Utnyttelsen av tollkvoter for kvoteåret 2005 og 2006 samt kvotens størrelse

) Impor- Kvoteutnyttelse Auksjonsbeløp2 Total
tert import3
Kvote 20061 2006 2005 2006 2005 2006
kroner kroner
Varenummer Produkt tonn tonn pst. pst. pr. kg pr. kg tonn
01.01.1010/ 9011/9019 Islandshest (stk) 200 65 33 50 - - 80
01.06.1910, 02.08.9021 Levende rein og reinsdyrkjøtt 0 - - - - - 100
kap. 2 og kap. 16 Kjøtt til messer 35 13 36 15 - -
02.02 Storfekjøtt 1 084 1 082 100 100 32,34 23,01 5 014
02.03.2110 Svinekjøtt 1 381 513 37 27 0,03 0,02 513
02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000 Saue- og geitekjøtt 206 203 98 60 1,66 0,59 521
02.04 Sauekjøtt 600 159 27 30 - - 161
02.06.4100 Lever av svin 250 0 0 0 0,01 0,01 199
02.07.1200 Hønsekjøtt 221 100 45 85 4,18 0,41 124
02.07.2500 Kalkunkjøtt 221 0 0 25 0,25 0,03 0
02.07.3300 Ender, gjess med mer. 221 82 37 30 1,25 1,34 80
02.08.1000/9099 (bearb. kvote) Annet vilt 10 5 53 39 - - 154
02.08.1000/9030/9099, 02.03 Annet vilt 250 218 87 87 4,13 3,00 192
61,00 40,12
02.08.9030 (bearb.kvote) Skogsfugl/ryper 10 1 7 39 - - 32
02.08.9043 (bearb. kvote) Elg 80 43 54 68 - - 44
02.08.9043/44/45 Elgkjøtt 60 58 97 99 23,11 10,40 103
02.08.9046 (bearb. kvote) Hjort 10 3 34 35 - - 8
02.08.9046/47/48 Hjortekjøtt 20 19 93 100 50 27,15 27
02.10.1100 Skinke av svin 200 184 92 81 5,10 25,53 211
04.05.1000 Smør 575 307 53 63 0,05 0,01 309
Ex. 04.06 Ost (EU) 4 250 4183 98 99 - - 7 654
Ex. 04.06 Ost (EFTA) 60 28 46 42 - - 35
04.07.0011/0019 Hønseegg (EU) 290 254 88 89 0,94 0,03 2 233
04.07.0019 Hønseegg (WTO) 1 295 1 323 102 25 0,02 0,01 1 886
04.09.0000 Honning 192 190 99 100 6,26 6,12 247
05.11.9911/9921 Blodpulver 300 203 68 96 0,01 0,01 249
07.04.9013/9020 Hvitkål 134 4 3 36 0,01 0,01 1 128
07.04.9040 Rødkål 134 21 16 4 0,01 0,01 34
07.05.1111/1121 Issalat 600 256 92 90 - - 5 710
296
07.12.9011 Tørkede poteter 300 185 62 54 0,02 0,04 182
08.08.1011 Epler (EU) 2 000 1 755 88 71 3,57 0,29 9 791
08.08.1011 Epler (WTO) 8 000 6 738 84 96 3,64 1,55 22 111
08.08.2021 Pærer 250 245 98 85 4,30 3,76 4 778
08.10.1023/1024 Jordbær 300 227 76 72 6,02 4,27 3 467
08.11.1001/1009 Jordbær 2 650 2 621 99 97 - - 3 577
08.11.2001/2005 Bringebær 1 050 1 010 96 65 - - 933
08.11.2001/2006, 20.09.8010/8020 Solbær/-konsentrat 1 350 1 161 86 81 - - 1 275
08.12.1000 Kirsebær 100 0 0 0 0 0 0
10.01.1000/9000, 10.02.0000, 10.08.9000 Matkorn 83 000 81 341 98 98 0,01 0,01
10.01.9000, 10.03.0000, 10.04.0000, 10.05.9010, 10.07.0010, 11.03.1310, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/2010/ 3000/4000, 23.03.2010 Kraftfôrråvarer 237 000 230 835 97 98 0,01 0,01
12.05.1010/9010 Oljefrø 13 000 11 417 88 21 0,01 0,01
12.09.2300 Svingelfrø 75 52 69 91 0,01 0,01 538
12.09.2300 Svingelfrø til plen 55 14 25 93 0,79 0,77 538
12.09.2400 Engrappfrø 50 44 89 100 0,01 0,01 180
12.09.2400 Engrappfrø til plen 100 26 26 94 0,79 0,79 180
12.09.2500 Raigrasfrø 700 537 77 97 0,02 0,01 860
12.14.9091 Høy (EU) 35 000 22 424 64 45 - - 22 522
12.14.9091 Høy (andre land) 500 0 0 0 - - 0
16.01.0000 Pølser 200 190 95 96 35,62 31,16 1 423
16.02.3101 Kalkunrull 20 19 97 71 0,33 0,56 19
ex 16.02.4100 Herm. skinke 100 0 0 0 0,02 0,01 0
16.02.4910 Bacon crisp 200 115 58 50 0,02 0,01 125
16.02.4910 Bacon crisp (toll) 50 9 19 0 0,01 - 125
16.02.5001 Kjøttboller 150 143 96 77 8,53 0,48 162
ex 16.02.5009 Herm. tunge 50 0 0 0 0,01 0,01
ex 16.02.5009 Corned beef 55 17 31 31 0,19 0,04
145 0 0 35 0,11 0,03
20.05.4001/4009 Herm. erter 200 0 0 0 0,01 0,01 0
20.05.5901 Herm. snittebønner 100 24 24 50 0,02 0,01 37
20.05.5901 Herm. brekkbønner 50 13 25 52 0,04 0,02
ex 20.05.9009 Grønnsaksblanding 150 68 45 43 0,08 0,01 436
20.07.9903/9908, 20.08.9901, 20.09.7100/7900 Eplesaft/-konsentrat 8 393 7 673 91 98 - - 7 931
21.02.3000 Tilberedt bakepulver 160 0 0 0 - - 100
23.09.1012 Kattemat 1 000 671 67 14 0,01 0,02 11 592

1 Registrert import innenfor kvoten.

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen enten ikke fordelt eller fordeles etter søknad. Auksjonsbeløpet er gjennomsnittelig pris i kroner pr. kg

3 Kilde Statistisk sentralbyrå. Tallene er justert for omregningsfaktorer og landområder.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Til dokumentets forside