St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

FOR BUDSJETTÅRET 2008 — Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget