St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

3 Forslag til nye oppdelinger for enkelte landbruksvarer

Nr Vareslag Tollsats 2007 Foreslått tollsats i 2008
Tollsatsene er angitt i kroner pr. kg.
- andre kjøttstykker, ikke utbeinet, ferskt eller kjølt:
02.01.2009 - - ellers 66,40
02.01.2004 - - såkalte «pistoler» - - 66,40
02.01.2008 - - ellers - - 66,40
- andre kjøttstykker, ikke utbeinet, fryst:
02.02.2009 - - ellers 66,40
02.02.2004 - - såkalte «pistoler» - - 66,40
02.02.2008 - - ellers - - 66,40
- næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter:
- - andre enn «corn flakes»:
19.04.1099 - - - andre 5,18
19.04.1092 - - - til dyrefôr - - 5,18
19.04.1098 - - - ellers - - 5,18
21.06.1000 - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser 55,95
- proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser:
21.06.1001 - - til dyrefôr - - 55,95
21.06.1009 - - ellers - - 55,95
Til dokumentets forside