St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

3 Forslag til nye oppdelinger for enkelte landbruksvarer

NrVareslagTollsats 2007Foreslått tollsats i 2008
Tollsatsene er angitt i kroner pr. kg.
-andre kjøttstykker, ikke utbeinet, ferskt eller kjølt:
02.01.2009- -ellers66,40
02.01.2004- -såkalte «pistoler»- -66,40
02.01.2008- -ellers- -66,40
-andre kjøttstykker, ikke utbeinet, fryst:
02.02.2009- -ellers66,40
02.02.2004- -såkalte «pistoler»- -66,40
02.02.2008- -ellers- -66,40
-næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter:
- -andre enn «corn flakes»:
19.04.1099- - -andre5,18
19.04.1092- - -til dyrefôr- -5,18
19.04.1098- - -ellers- -5,18
21.06.1000-proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser55,95
-proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser:
21.06.1001- -til dyrefôr- -55,95
21.06.1009- -ellers- -55,95
Til dokumentets forside