St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

2 Toll

Tabell 2.1 Administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2007

FAT1 Tollkvote forskriften2 Konserves forskriften3 RÅK-import4 Innenlands bearbeiding5 Utenlands bearbeiding6
Kap. Vareslag Generelle tollnedsettelser Individuelle tollnedsettelser Kvote Individuelle tollnedsettelser Kvote Individuelle tollnedsettelser Individuelle tollnedset telser Individuelle tollnedset telser
1 Levende dyr 36 117
2 Kjøtt og spiselig slakteavfall 59 15 277 1 50
4 Melk og meieriprodukter 2 28 188 47
5 Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted 9 2
6 Levende trær og andre planter 7 1
7 Grønnsaker, røtter og knoller 79 73 32 63 5 6
8 Spiselige frukter og nøtter 9 84 46 76 112
10 Korn 32 238 28
11 Mølleprodukter 60 9 16
12 Oljeholdige frø og frukter 1 230 278
13 Skjellakk og lignende 5
15 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer 12 127 2
16 Produkter av kjøtt, flesk, mv 7 61 99
17 Sukker og sukkervarer 29 30 6
18 Kakao og varer derav 2 6
19 Produkter av korn, mel, stivelse eller melk 11 12
20 Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler 1 1929 14 204 112 1 19
21 Forskjellige tilberedte næringsmidler 5 16 1 17
23 Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr 62 227 57 3
35 Proteiner; modifisert stivelse 1 2
38 Diverse kjemiske produkter 24
Import av RÅK-varer på kap. 1-24 7 4017
Sum 316 2 841 1 356 343 229 30 36 269

1 Forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

2 Forskrift 20. juni 2003 nr 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

3 Forskrift 5. juli 2002 nr 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien

4 Forskrift 21. desember 2001 nr 1647 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer

5 Forskrift 20. januar 1999 nr 27 om bearbeiding av ufortollede landbruksvarer

6 Forskrift 1. juni 2007 nr 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

7 Nye fastsettelser i 2007 for RÅK-varer

Kilde: Landbruks- og matvaredepartementet.

Tabell 2.2 Utnyttelsen av tollkvoter for kvoteåret 2006 og 2007, samt kvotens størrelse

Impor- Kvoteutnyttelse Auksjonsbeløp2 SSB3
tert Import
Kvote 20071 2007 2006 2007 2006 2007
Varenummer Produkt tonn tonn pst. pst. kroner per kg kroner per kg Tonn
01.01.1010/ 9011/9019 Islandshest (stk) 200 89 45 33 - - 127
01.06.1910, 02.08.9021 Levende rein og reinsdyrkjøtt 0 - - - - - 18
kap. 2 og kap. 16 Kjøtt til messer 35 5 14 36 - -
02.02 Storfekjøtt 1 084 958 88 100 45,80 32,34 4 952
02.03.2110 Svinekjøtt 1 381 1 215 88 37 0,02 0,03 1 215
02.04.1000/2100/ 2200/3000/4100/ 4200/4300/5000 Saue- og geitekjøtt 206 203 98 98 7,11 1,66 2 780
02.04 Sauekjøtt 600 265 44 27 - - 249
02.06.4100 Lever av svin 250 0 0 0 0,01 0,01 10
02.07.1200 Hønsekjøtt 221 44 20 45 0,61 4,18 47
02.07.2500 Kalkunkjøtt 221 0 0 0 0,01 0,25 3
02.07.3300 Ender, gjess med mer. 221 58 26 37 0,04 1,25 62
02.08.1000/9099 (bearb. kvote) Annet vilt 10 3 29 53 - - 188
02.08.1000/9030/ 9099, 02.03 Annet vilt 250 218 87 87 4,00 4,13
8,18 61,00 196
02.08.9030 (bearb.kvote) Skogsfugl/ryper 10 1 7 7 - - 23
02.08.9043 (bearb. kvote) Elg 80 35 44 54 - - 36
02.08.9043/44/45 Elgkjøtt 60 58 97 97 22,05 23,11 97
02.08.9046 (bearb. kvote) Hjort 10 3 30 34 - - 1
02.08.9046/47/48 Hjortekjøtt 20 19 93 93 47,11 50,00 22
02.10.1100 Skinke av svin 200 191 96 92 21,32 5,10 285
04.05.1000 Smør 575 255 44 53 0,01 0,05 289
Ex. 04.06 Ost (EU) 4 500 4433 99 98 - - 8 215
Ex. 04.06 Ost (EFTA) 60 31 52 46 2,20 - 33
04.07.0011/0019 Hønseegg (EU) 290 77 26 88 1,47 0,94 2 630
04.07.0019 Hønseegg (WTO) 1 295 1 280 99 102 0,65 0,02 2 435
04.09.0000 Honning 192 190 99 99 6,27 6,26 191
05.11.9911/9921 Blodpulver 300 250 83 68 0,01 0,01 267
07.04.9013/9020 Hvitkål 134 43 32 3 0,01 0,01 1 360
07.04.9040 Rødkål 134 30 22 16 0,01 0,01 185
07.05.1112/1122 Issalat 600 524 87 92 - - 5 629
07.12.9011 Tørkede poteter 300 149 50 62 0,03 0,02 149
08.08.1011 Epler (EU) 2 000 1 891 95 88 0,01 3,57 15 045
08.08.1011 Epler (WTO) 8 000 7 332 92 84 0,55 3,64 27 780
08.08.2021 Pærer 250 247 99 98 3,83 4,30 7 873
08.10.1023/1024 Jordbær 300 275 92 76 5,02 6,02 601
08.11.1001/1009 Jordbær 3 100 3 097 100 100 - - 3 174
08.11.2001/2005 Bringebær 1 300 1 251 96 96 - - 1 469
08.11.2001/2006, 20.09.8010/8020 Solbær/-konsentrat 1 300 968 74 86 - - 1 058
08.12.1000 Kirsebær 100 0 0 0 0,01 0 0
10.01.1000/9000, 10.02.0000, 10.08.9000 Matkorn 124 000 109 844 89 98 0,01 0,01
10.01.9000, 10.03.0000, 10.04.0000, 10.05.9010, 10.07.0010, 11.03.1310, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/2010/ 3000/4000, 23.03.2010 Kraftfôrråvarer 400 000 390 505 98 97 0,01 0,01
12.05.1010/9010 Oljefrø 17 500 9 387 54 88 0,01 0,01
12.09.2300 Svingelfrø 75 67 89 69 0,02 0,01 657
12.09.2300 Svingelfrø til plen 55 17 31 25 0,81 0,79
12.09.2400 Engrappfrø 50 45 90 89 0,03 0,01 290
12.09.2400 Engrappfrø til plen 100 91 91 26 0,70 0,79
12.09.2500 Raigrasfrø 700 685 98 77 0,01 0,02 883
12.14.9091 Høy (EU) 35 000 20143 58 64 - - 20 228
12.14.9091 Høy (andre land) 500 0 0 0 - - 0
16.01.0000 Pølser 200 171 86 95 39,54 35,62 1 071
16.02.3101 Kalkunrull 20 0 0 97 0,01 0,33 0
ex 16.02.4100 Herm. skinke 100 0 0 0 0,01 0,02 0
16.02.4910 Bacon crisp 250 117 47 58 0,01 0,02 122
16.02.5001 Kjøttboller 150 147 98 96 8,59 8,53 167
ex 16.02.5009 Herm. tunge 50 0 0 0 0,01 0,01 69
ex 16.02.5009 Corned beef 55 18 33 31 0,06 0,19
145 0 0 0 0,03 0,11 113
20.05.4001/4009 Herm. erter 200 0 0 0 0,01 0,01 0
20.05.5901 Herm. snittebønner 100 63 63 24 0,04 0,02 94
20.05.5901 Herm. brekkbønner 50 31 63 25 0,04 0,04
ex 20.05.9909 Grønnsaksblanding 150 12 8 45 0,06 0,08 476
20.07.9903/9908, 20.08.9901, 20.09.7100/7900 Eplesaft/-konsentrat 10 531 9 978 95 91 - -
23.09.1012 Kattemat 1 000 824 82 67 0,37 0,01 10 953

1 Registrert import innenfor kvoten.

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen enten ikke fordelt eller fordeles etter søknad.

3 Tallene er hentet fra SSB-statistikken og justert for omregningsfaktorer og landområder.

Kilde: Landbruks- og matvaredepartementet.

Til dokumentets forside