St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

4 Forslag til fjerning av toll på enkelte tekstiler

Nr Vareslag Tollsats 2008 Foreslått tollsats i 2009
Tollsatsene er angitt i pst. av tollverdi
61.07 Underbukser, truser, nattskjorter, pyjamaser, badekåper, slåbroker og liknende varer av trikotasje, for herrer eller gutter.
- underbukser og truser:
.1100 - - av bomull 10,7 fri
.1200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 10,7 fri
.1900 - - av andre tekstilmaterialer 10,7 fri
- nattskjorter og pyjamaser
.2100 - - av bomull 10,7 fri
.2200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 10,7 fri
.2900 - - av andre tekstilmaterialer 10,7 fri
- ellers
.9100 - - av bomull 10,7 fri
.9900 - - av andre tekstilmaterialer 10,7 fri
61.08 Underkjoler, underskjørt, underbukser, truser, nattkjoler, pyjamaser, neglisjéer, badekåper, morgenkåper og liknende varer av trikotasje, for damer eller piker.
- underkjoler og underskjørt:
.1100 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 10,7 fri
.1900 - - av andre tekstilmaterialer 10,7 fri
- underbukser og truser:
.2100 - - av bomull 10,7 fri
.2200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 10,7 fri
.2900 - - av andre tekstilmaterialer 10,7 fri
- nattkjoler og pyjamaser:
.3100 - - av bomull 10,7 fri
.3200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 10,7 fri
.3900 - - av andre tekstilmaterialer 10,7 fri
- ellers:
.9100 - - av bomull 10,7 fri
.9200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 10,7 fri
.9900 - - av andre tekstilmaterialer 10,7 fri
62.07 Singleter og liknende undertrøyer, underbukser, truser, nattskjorter, pyjamaser, badekåper, slåbroker og liknende varer for herrer eller gutter.
- underbukser og truser:
.1100 - - av bomull 10,7 fri
.1900 - - av andre tekstilmaterialer 10,7 fri
- nattskjorter og pyjamaser
.2100 - - av bomull 10,7 fri
.2200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 10,7 fri
.2900 - - av andre tekstilmaterialer 10,7 fri
- ellers:
.9100 - - av bomull 10,7 fri
.9900 - - av andre tekstilmaterialer 10,7 fri
62.08 Singleter og liknende undertrøyer, underkjoler, underskjørt, underbukser, truser, nattkjoler, pyjamaser, neglisjéer, badekåper, morgenkåper og liknende varer for damer eller piker.
- underkjoler og underskjørt:
.1100 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 6,9 fri
.1900 - - av andre tekstilmaterialer 6,9 fri
- nattkjoler og pyjamaser:
.2100 - - av bomull 6,9 fri
.2200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 6,9 fri
.2900 - - av andre tekstilmaterialer 6,9 fri
- ellers:
.9100 - - av bomull 6,9 fri
.9200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 6,9 fri
.9900 - - av andre tekstilmaterialer 6,9 fri
Til dokumentets forside