St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

3 Forslag til ny oppdeling for fisk og poteter

Nr Vareslag Tollsats 2008 Foreslått tollsats i 2009
Tollsatsene er angitt i kroner per kg unntatt de som er markert med pst.
03.04 Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også opphakket), ferskt, kjølt eller fryst.
- ferskt eller kjølt:
- - annet:
- - - annet:
.1997 - - - - storøyet tunfisk ( Thunnus obesus) eller makrellstørje ( Thunnus thynnus) - - fri
- fryste fileter:
- - andre:
- - - annet:
.2996 - - - - storøyet tunfisk ( Thunnus obesus) eller makrellstørje ( Thunnus thynnus) - - fri
- ellers:
- - annet:
.9908 - - - storøyet tunfisk ( Thunnus obesus) eller makrellstørje ( Thunnus thynnus) - - fri
07.01 Poteter, friske eller kjølte
.1000 - settepoteter
- andre:
- - i tiden 16. juli - 14. mai:
.9022 - - - nypoteter i tiden 1. april - 14. mai - - 1,12
- - - ellers:
.9023 - - - - skrelte eller avskallede, også oppdelte - - 100 pst.
.9028 - - - - andre - - 1,12
Til dokumentets forside