St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

For budsjettåret 2009 — Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Les dokumentet

Utrykt vedlegg

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget