St.prp. nr. 30 (2000-2001)

Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder

Stortinget samtykker i at:

  1. Bompengeselskapet får rett til å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder. Vilkårene fremgår av denne proposisjonen.

  2. Vegdirektoratet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.