St.prp. nr. 30 (2000-2001)

Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder

Til innholdsfortegnelse

6 Avtale

Det vil bli inngått avtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet i tråd med standardavtalen.