St.prp. nr. 53 (1996-97)

Utbygging og drift av petroleumsforekomster i Oseberg Sør

Til innholdsfortegnelse

I

Kap. Post Formål
Utgifter
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (jf. kap. 5440):
24 Driftsresultat, overskudd økes med kr 350 000 000
fra et overskudd på kr -29 540 000 000 til kr -29 890 000 000
30 Investeringer, økes med kr 620 000 000
fra kr 15 545 000 000 til kr 16 165 000 000
31 Utgifter, prosjekter under vurdering, reduseres med kr 270 000 000
Inntekter
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumvirksomheten (jf. kap. 2440):
80 Renter, økes med kr 15 000 000
fra kr 9 045 000 000 til 9 060 000 000
84 Inntekter, prosjekter under vurdering, reduseres med kr 15 000 000
fra kr 355 000 000 til kr 340 000 000