St.prp. nr. 53 (1996-97)

Utbygging og drift av petroleumsforekomster i Oseberg Sør

Til innholdsfortegnelse

III

Stortinget samtykker i at Den norske stats oljeselskap a.s kan delta i utbygging og drift av Oseberg Sør i samsvar med Olje- og energidepartementets anbefaling.