St.prp. nr. 53 (1996-97)

Utbygging og drift av petroleumsforekomster i Oseberg Sør

Til innholdsfortegnelse

II

Stortinget samtykker i at Den norske stats oljeselskap a.s tiltrer drivverdighetserklæringen for Oseberg Sør.