St.prp. nr. 53 (1996-97)

Utbygging og drift av petroleumsforekomster i Oseberg Sør

Utbygging og drift av petroleumsforekomster i Oseberg Sør

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget