St.prp. nr. 53 (1996-97)

Utbygging og drift av petroleumsforekomster i Oseberg Sør

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 1997