St.prp. nr. 69 (2007-2008)

Om jordbruksoppgjøret 2008 endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Om jordbruksoppgjøret 2008 endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget