St.prp. nr. 81 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 37/98 av 30. april 1998 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtalen

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 26. juni 1998, godkjent i statsråd samme dag.

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget