Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1 Bakgrunn

1 Bakgrunn

EØS-komitéens beslutning nr. 37/98 av 30. april 1998 gjelder innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting. For Norges del ble beslutningen tatt med forbehold om Stortingets samtykke, da gjennomføring av direktivet i norsk rett vil kreve endringer i norsk lov.

Direktivet om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting ble vedtatt i Europaparlamentet og Rådet 16. desember 1996. EØS-komitéens beslutning og Europarlaments- og rådsdirektivet i norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til denne proposisjonen.

Til toppen