St.prp. nr. 85 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2001 og 45/2001 av 30. mars 2001 om endring av vedlegg IX i EØS-avtalen (direktiver om elektroniske penger)

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2001 og 45/2001 av 30. mars 2001 om endring av vedlegg IX i EØS-avtalen (direktiver om elektroniske penger)

I

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2001 og 45/2001 av 31. januar 2001 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (direktiver om elektroniske penger).