St.prp. nr. 86 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og SACU-statene og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og SACU-statene, begge av 26. juni 2006

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og SACU-statene og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og SACU-statene, begge av 26. juni 2006

I

Stortinget samtykker i ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene SACU-statene og og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og SACU-statene, begge av 26. juni 2006.

Til dokumentets forside