Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 7561-7580 av 7883 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • flerårlig budsjett for EMSA

  EØS-posisjonsnotat 21.02.2007
  Celexnr.: 32006R1891 KOM-nr.: KOM(2005)210 Basis rettsaktnr.: 2002/1406

  Rådets og Parlamentets forordning om flerårlig budsjett for oljeforurensingstiltak i EMSA ...

 • Kommisjonsvedtak 2006/252/EF av 27. mars 2006 som endrer vedtak 1999/217/EF som er et register over aromastoffer brukt i eller på mat....

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 19.02.2007
  Celexnr.: 32006D0252 KOM-nr.: KOM(2006)899 Basis rettsaktnr.: 1999/217/EF

  Kommisjonsvedtak 2006/252/EF av 27. mars 2006 som endrer vedtak 1999/217/EF som er et register over aromastoffer brukt i eller på mat....

 • Kommisjonsforordning (EF) nr. 627/2006 som gjennomfører parlament- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 med hensyn på kvalitetskriterier for validerte analytiske metoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av primære røykprodukter....

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 19.02.2007
  Celexnr.: 32006R0627 Basis rettsaktnr.: 2065/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 627/2006 som gjennomfører parlament- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 med hensyn på kvalitetskriterier for validerte analytiske metoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av primære røykprodukter....

 • AI - vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 15.02.2007
  Celexnr.: 32007D0099

  Kommisjonsvedtak 2007/99/EF av 14. februar 2007 som endrer vedtak 2005/692/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sør-Korea (notifisert under dokument nummer C(2007) 410)...

 • AI vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.02.2007
  Celexnr.: 32007D0083

  Kommisjonsvedtak 2007/83/EF av 5. februar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Storbritannia (notifisert ved dokument nummer C(2007) 404)...

 • Vet-AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.01.2007
  Celexnr.: 32007D0021

  Kommisjonsvedtak 2007/21/EF av 22. desember 2006 om endring av vedtak 2005/760/EF om særskilte beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa og import av andre fugler enn fjørfe til EU (notifisert ved K(2006) 6969) (1) ...

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.01.2007
  Celexnr.: 32006R1467

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1467/2006 av 4 oktober om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder listen over land og territorier ...

 • Spørreskjema ifm IPPC-direktivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 19.01.2007
  Celexnr.: 32006D0194

  Kommisjonsbeslutning 2006/194/EF om spørreskjema vedrørende Rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC)...

 • Vet - beskyttelsestiltak fisk - Brazil

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 15.01.2007
  Celexnr.: 32006D0698

  Kommisjonsvedtak 2006/698/EF av 16 oktober 2006 om beskyttelstiltak mot fiskeprodukter importert fra Brasil for humant konsum (notifisert under dokument nummer C(2006) 4819)...

 • Vet - gjeninnførsel

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 11.01.2007
  Celexnr.: 32005D0943

  Kommisjonsvedtak 2005/943/EF av 21. desember 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemssige vilkår og veterinarærattester for tilbakeførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport for deltakelse i løp, konkurranser eller kulturelle arrangementer...

 • sporbarhets/hemovigilansdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger og Helse 04.01.2007
  Celexnr.: 32005L0061 Basis rettsaktnr.: 2002/98/EF

  32005 L 0061 Kommisjonsdirektiv 2005/61/EF av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF når det gjelder krav til sporbarhet og melding om alvorlige uønskede hendelser og bivirkninger...

 • kvalitetsdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger og Helse 04.01.2007
  Celexnr.: 32005L0062 Basis rettsaktnr.: 2002/98/EF

  32005 L 0062 Kommisjonsdirektiv 2005/62/EF av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF når det gjelder standarder og spesifikasjoner for etablering av et kvalitetssystem for blodbanker...

 • Vet - gjeninnførsel

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 04.01.2007
  Celexnr.: 32005D0605

  Kommisjonsvedtak 2005/605/EF av 4. august 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige krav og veterinærattester for tilbakeførsel av registrerte hester til løp, konkurranser eller kulturelle arrangementer etter midlertidig eksport...

 • Vet - gjeninnførsel hest

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32006D0542

  Kommisjonsvedtak 2006/542/EF av 2. august 2006 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige krav og veterinærattester ved gjeninnførsel av registrerte hester til løp, konkurranser og kulturelle begivenheter etter midlertidig eksport...

 • Vet - gjeninnførsel

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32005D0771

  Kommisjonsvedtak 2005/771/EF av 3. november 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige vilkår og veterinærattester for tilbakeførsel av registrerte hester etter midlertidig utførsel for deltakelse i løp, konkurranse og kulturelle arrangementer...

 • Vet - SVD-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32005D0779

  Kommisjonsvedtak 2005/779/EF av 8. november 2005 om dyrehelsemessige bekyttelsestiltak mot swine vesicular disease i Italia...

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32005R0425

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 425/2005 av 15. mars 2005 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder liste over land og territorier...

 • Endring av direktivet om næringsmidler til bruk ve

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 02.01.2007
  Celexnr.: 32006L0034 Basis rettsaktnr.: 2001/15/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/34/EF av 21. mars 2006 som endrer vedlegget til direktiv 2001/15/EF når det gjelder inkludering av visse substanser ...

 • Såvarer - floghavre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.12.2006
  Celexnr.: 32006L0047

  Kommisjonsdirektiv 2006/47/EF av 23. mai 2006 om fastsettelse av særlige krav som gjelder for innhold av Avena fatua i såkorn (kodifisert (sammenfattet) utgave)...

 • Såvarer - vekt såkornpartier

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.12.2006
  Celexnr.: 32006L0055

  Kommisjonsdirektiv 2006/55/EF av 12. juni 2006 om endring av vedlegg III til rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder maksimumsvekt på såkornpartier...

Til toppen