Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 7561-7580 av 7599 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Såvarer - omsetning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32004D0842

  Kommisjonsvedtak 2004/842/EF av 1. desember 2004 om gjennomføringsbestemmelser om medlemslandenes anledning til å tillate omsetning med frø av sorter som er søkt oppført på nasjonal sortsliste for jordbruksvekster eller grønnsaker...

 • Såvarer - midlertidig omsetning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32004D0894

  Kommisjonsvedtak 2004/894/EF av 20. desember 2004 om midlertidig omsetning av såkorn av arten Triticum aestivum som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF...

 • Såvarer - midlertidig omsetning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32004D0893

  Kommisjonsvedtak 2004/893/EF av 20. desember 2004 om midlertidig omsetning av såkorn av arten Secale cereale som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF...

 • Såvarer - sammenlignende forsøk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32005D0114

  Kommisjonsvedtak 2005/114/EF av 7. februar 2005 om fortsettelsen i 2005 med de sammenlignende EU-prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av Gramineae, Medicago sativa L. og Beta etter rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/54/EF som startet i 2004...

 • Virksomheter, fjørfe og rugeegg

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2006
  Celexnr.: 32004D0835

  Kommisjonsvedtak 2004/835/EF av 3. desember 2004 om godkjenning av planer for godkjenning av virksomheter med henblikk på samhandel innenfor Fellesskapet med fjørfe og rugeegg...

 • Vet - Registrering av dyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.01.2006
  Celexnr.: 32004D0775

  Kommisjonsvedtak 2004/775/EF av 18 november 2004 om tillatelse for Slovakia til å benytte det unntak som er angitt i artikkel 3.2 i rådets direktiv 92/102/EØF om identifikasjon og registrering av dyr...

 • Vin- endring av 2676/90 analyser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 22.12.2005
  Celexnr.: 32005R1293 Basis rettsaktnr.: 2676/1990

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1293/2005 av 5. august 2005 om endring av forordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av Fellesskapets analysemetoder for vin. ...

 • Vin- endringer av 753/2002

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 22.12.2005
  Celexnr.: 32005R1512 Basis rettsaktnr.: 0753/2002

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1512/2005 av 15. september 2005 om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gjennomgføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 vedrørende beskrivelse, betegnelse, presentasjon og beskyttelse av visse vinprodukter...

 • attestasjon av overensstemmelse med tekniske spesi

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.12.2005
  Celexnr.: 32005D0484

  EU-Kommisjonens vedtak 2005/484/EF av 4. juli 2005 vedrørende attestasjon av overensstemmelse med tekniske spesifikasjoner for byggesett til kjøle- og fryseromsbygninger...

 • Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF om reklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser i overenstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr...

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.12.2005
  Celexnr.: 32005D0050

  Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF om reklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser i overenstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr...

 • Konkurransedirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 15.12.2005
  Celexnr.: 32002L0077 KOM-nr.: KOM(2002)77

  Europakommisjonsdirektiv 2002/77/EF av 16 september om konkurranse i markedet for elektroniske kommuniksjonstjenester...

 • Kommunikasjonsverndirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 15.12.2005
  Celexnr.: 32002L0058 KOM-nr.: KOM(2002)0058

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF om behandling av personopplysninger og beskyttelse av privatlivets fred innen området for elektronisk kommunikasjon ...

 • Tillatelses-direktivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.12.2005
  Celexnr.: 32002L0020 KOM-nr.: KOM(2002)20

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2002/20/EC av 7. mars 2002 om tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester ...

 • Frekvens-vedtaket

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.12.2005
  Celexnr.: 32002D0676 KOM-nr.: KOM(2002)676

  Europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om et frekvenspolitisk regelsett i Det europeiske fellesskap...

 • Tilgangsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.12.2005
  Celexnr.: 32002L0019 KOM-nr.: KOM(2002)0019

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til, og samtrafikk mellom, elektroniske kommunikasjonsnettverk og tilhørende elementer ...

 • Rammedirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.12.2005
  Celexnr.: 32002L0021 KOM-nr.: KOM(2002)21

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om et felles regulatorisk rammeverk for elektronisk kommunikasjonsnett og -tjenester...

 • Rekommandasjon om uavhengige styrer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 07.12.2005
  Celexnr.: 32005H0162

  Rekommandasjon om rollen til styremedlemmer som har en tilsynsfunksjon og om komiteer i styrer...

 • Rekommandasjon om lederlønnsfastsettelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 06.12.2005
  Celexnr.: 32004H0913

  Rekommandasjon om etablering av et passende regime for lederlønnsfastsettelse...

 • Publisering av harmoniserte standarder under APSD

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 05.12.2005
  Celexnr.: 32005D0718

  Kommisjonsbeslutning 2005/718/EF om sikkerhetskrav som skal etterkommes i de europeiske standarder for visse forbrukerprodukter i henhold til direktiv 2001/95/EF...

 • Vedtak om krav til PLB

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 05.12.2005
  Celexnr.: 32005D0631

  Vedtak om grunnleggende krav for personlige nødpeilesendere for å sikre adgang til nødtjenester via Cospas-Sarsat systemet...

Til toppen