Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 7541-7560 av 7883 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 16.04.2007

  ESAs retningslinjer for offentlig støtte til forskning og utvikling og innovasjon (FoUoI)...

 • Veikart for fornybar energi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 12.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)848

  Europakommisjonens meddelelse "Renewable Energy Road Map"...

 • Handlingsplan trafikksikkerhet, midtveisstatus

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 12.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)74

  Europeisk Handlingsprogram for trafikksikkerhet - Midtveisstatus. Meddelelse fra Kommisjonen, COM (2006)74...

 • ESAs retningslinjer - PSO (SGEI)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 11.04.2007

  Tjenester av allmenn økonomisk interesse og forholdet til statsstøttereglene: Vilkår for når Kommisjonen (ESA) vil godkjenne støtte...

 • Kodifikasjon av innsynsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 10.04.2007
  Celexnr.: 32006L0111 Basis rettsaktnr.: 1980/0723/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/111/EF av 16. November 2006 om innsyn i de økonomiske forbindelsene mellom EFTA-statene og offentlige foretak, samt overfor visse foretak (kodifisert utgave)...

 • Meddelelse om forlengelse av TEN-korridorer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 10.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2007)32

  Meddelse om forlengelse av TEN-korridorer til EUs naboland, COM (2007) 32 ...

 • Grenseoverskridende håndheving på ts-området

  EØS-faktanotat 30.03.2007

  Bedre grenseoverskridende håndheving av lovverk på trafikksikkerhetsområdet ...

 • Parlaments og Rådsdirektiv 2006/87/EC om fastsette

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.03.2007
  Celexnr.: 32006L0087

  Europa-Parlaments og Rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier og om opphevelse av Rådsdirektiv 82/714/EØF...

 • Parlaments og Rådsdirektiv 2006/137/EF om endring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.03.2007
  Celexnr.: 32006L0137

  Europa-Parlaments og Rådsdirektiv 2006/137/EF av 18.desember 2006 om endring av direktiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på innlands vannveier ...

 • Byrået for Intelligent Energy Europe-programmet.

  EØS-posisjonsnotat 26.03.2007
  Celexnr.: 32004D0020 Basis rettsaktnr.: 2003/58/EF

  Kommisjonsvedtak om etablering av byrå for Intelligent Energy Europeprogrammet...

 • Vet - KSP Romania

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.03.2007
  Celexnr.: 32006D0779

  Kommisjonsvedtak 2006/779/EF av 14. november 2006 om midlertidige dyrehelsemessige beskyttelsestiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Romania(meddelt under nummer K(2006) 5387)...

 • Vet - AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.03.2007
  Celexnr.: 32007D0128

  Kommisjonsvedtak 2007/128/EF av 20. februar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Ungarn og Det forente kongeriket (UK) (notifisert ved dokument nummer C(2007) 510) ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.03.2007
  Celexnr.: 32006R0492

  Kommisjonsforodning (EF) nr. 492/2006 av 27. mars 2006 om midlertidig og varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer...

 • Fôrvarer - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.03.2007
  Celexnr.: 32006R0479

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006 av 23. mars 2006 om godkjenning av visse tilsetningsstoffer som tilhører gruppen sammensatte sporstoffer...

 • Fôrvarer - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.03.2007
  Celexnr.: 32006R0545

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 545/2006 av 31. mars 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1464/2004 når det gjelder vilkårene for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet "Monteban", som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 14.03.2007
  Celexnr.: 32006D0614

  Kommisjonsvedtak 2006/614/EF av 13. september 2006 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i USA...

 • AI - Vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.03.2007
  Celexnr.: 32007D0079

  Kommisjonsvedtak 2007/79/EF av 31. Januar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Ungarn (notifisert ved dokument nummer C(2007) 325) ...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.03.2007
  Celexnr.: 32007D0122

  Kommisjonsvedtak 2007/122/EF av 20. februar 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

 • regnskapsskjemaforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.02.2007
  Celexnr.: 32006R0851 Basis rettsaktnr.: 1108/1970

  Komisjonens forordning (EF) Nr. 851/2006 av 9. juni 2006 om fastleggelsen av innholdet av de ulike postene i regnskapsskjemaene i cedlegg I til Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70...

 • AI - vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.02.2007
  Celexnr.: 32006D0521

  Kommisjonsvedtak 2006/521/EF av 25. juli 2006 som endrer vedtak 2005/692/EF, 2005/733/EF og 2006/7/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa (notifisert under dokument nummer C(2006) 3302)...

Til toppen