Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-dyresykdommer-Kroatia

Kommisjonens beslutning 2013/347/EU om å godkjenne Kroatias planer for kontroll av visse dyresykdommer

Commision Implementing Decision of 28 June 2013 approving contigency plans submitted by Croatia for the control of certain animal diseases

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.05.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen godkjente Kroatia sine planer for:

- nasjonale tiltak ved utbrudd av Newcastle-sykdom etter direktiv 92/66/EEC

- nasjonale tiltak ved utbrudd av klassisk svinefeber etter direktiv 2001/89/EC

- nasjonale tiltak for oppmerksomhet og beredskap rundt munn- og klovsyke, samt miljøvern ved utbrudd av munn- og klovsyke, etter direktiv 2003/85/EC

- nasjonale tiltak ved utbrudd av fugleinfluensa, etter direktiv 2005/94/EC

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser

Kroatias håndtering av dyresykdommer vil ha betydning for smittefaren ved import av dyr fra Kroatia. Norges regelverk for import av dyr skiller mellom EØS-land og tredjeland. Kroatia ble en del av EØS-området 12. april 2014, og det norske regelverket gjelder derfor handel med Kroatia på lik linje med øvrige EØS-land.

Rettsakten medfører ikke behov for endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Saken er en del av Kroatia-pakken, hvor det ikke ble returnert standard ark

Andre opplysninger

Rettsakten er en del av Kroatia-pakken som det ikke er utstedt/returnert standardark for.

Det er satt inn fiktive datoer angående standardark og behandling i spesialutvalg.

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2013)3992
Rettsaktnr.: 2013/347/EU
Basis rettsaktnr.: 92/66/EEC, 2001/89/EC, 2003/85/EC 2005/94/EC
Celexnr.: 32013D0347

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2014
Frist returnering standardskjema: 02.06.2014
Dato returnert standardskjema: 02.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 159/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen