Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 8801-8820 av 8887 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - import sæd og svinekjøtt

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 10.04.2006
  Celexnr.: 32005D0290

  Kommisjonsvedtak 2005/290/EF av 4. april 2005 om forenklede sertifikater ved import av storfesæd og ferskt svinekjøtt fra Canada og endring av vedtak 2004/639/EF...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 10.04.2006
  Celexnr.: 32005D0029

  Kommisjonsvedtak 2005/29/EF av 17. januar 2005 om endring av vedtak 92/452/EF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper i USA...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 10.04.2006
  Celexnr.: 32005D0433

  Kommisjonsvedtak 2005/433/EF av 9. juni 2005 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper i USA...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 10.04.2006
  Celexnr.: 32005D0450

  Kommisjonsvedtak 2005/450/EF av 20. juni 2005 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper i New Zealand og USA...

 • Vet - import storfesæd

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.04.2006
  Celexnr.: 32006D0016

  Kommisjonsvedtak 2006/16/EF av 5. januar 2006 om endring av vedlegg B til rådsdirektiv 88/407/EØF og vedlegg II til vedtak 2004/639/EF når det gjelder importvilkår for storfesæd...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.04.2006
  Celexnr.: 32006D0085

  Kommisjonsvedtak 2006/85/EF av 10. februar 2006 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper i visse tredjestater...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.04.2006
  Celexnr.: 32006D0147

  Kommisjonsvedtak 2006/147/EF av 24. februar 2006 om å innføre forebyggende vaksinering mot høypatogen aviær influensa H5N1 og tilhørende tiltak for flytting i Nederland...

 • Vet - import levende fisk

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.04.2006
  Celexnr.: 32005D0742

  Kommisjonsvedtak 2005/742/EF av 19. oktober 2005 om endring av vedtak 2003/858/EF når det gjelder liste over områder som det kan tillates importert visse arter levende fisk og deres egg og gameter fra for videre oppdrett innen Fellesskapet ...

 • Vet - import bløtdyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.04.2006
  Celexnr.: 32005D0409

  Kommisjonsvedtak 2005/409/EF av 31. mai 2005 om endring av vedlegg I til vedtak 2003/804/EF som fastsetter de dyrehelsemessig vilkårene og sertifikatkrav ved import av bløtdyr og deres egg og gameter for videre vekst, oppfôring, gjenutsett eller humant konsum ...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.04.2006
  Celexnr.: 32006D0254

  Kommisjonsvedtak 2006/254/EF av 28. mars 2006 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 30.03.2006
  Celexnr.: 32006D0008

  Kommisjonsvedtak 2006/8/EF av 4. januar 2006 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i Canada og USA...

 • EE-produkter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 23.03.2006
  Celexnr.: 32005D0618

  Kommisjonsbeslutning 2005/618/EF av 18. august 2005 om etablering av konsentrasjonsgrenser for visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter...

 • Biocider

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 23.03.2006
  Celexnr.: 32005R1048

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1048/2005 av 13. juni 2005 om tillegg til forordning (EF) nr. 2032/2003 om andre fase av det 10-årige vurderingsprogrammet for biocider - direktiv 98/8/EF...

 • Geografisk tilgjengelighet av svovelfritt drivstof

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.03.2006
  Celexnr.: 32005H0027 Basis rettsaktnr.: 1998/70/EF

  Veiledning til forståelse av "passende geografisk balansert tilgjengelighet" av svovelfritt drivstoff....

 • Kommisjonsdirektiv 2005/38/EF av 6. juni 2005 om prøvetaking og analysemetoder for offentlig kontroll av innhold av fusarium-toksiner i matvarer...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005L0038

  Kommisjonsdirektiv 2005/38/EF av 6. juni 2005 om prøvetaking og analysemetoder for offentlig kontroll av innhold av fusarium-toksiner i matvarer...

 • Prøvetaking/analysemetoder - ochratoksin A

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005L0005 Basis rettsaktnr.: 2002/026/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/5/EF som forandrer direktiv 2002/26/EF om prøvetaking og analysemetoder for offisiell kontroll av nivåene av ochratoksin A i visse matvarer....

 • Forordning-ocratoxin A

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005R0123

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2005 som forandrer forordning (EF) nr. 466/2001 som fastsetter grenseverdier for ocratoxin A i visse næringsmidler....

 • Hygienekrav transport av matvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005R0037

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 37/2005 av 12. januar 2004 om krav til temperaturkontroll i forbindelse med transport, oppbevaring og lagring av dypfryste næringsmidler...

 • Kommisjonsdirektiv 2005/4/EF av 19. januar 2005 som endrer direktiv 2001/22/EF om metoder for prøvetaking og analyser ved offentlig kontroll av nivåer av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005L0004

  Kommisjonsdirektiv 2005/4/EF av 19. januar 2005 som endrer direktiv 2001/22/EF om metoder for prøvetaking og analyser ved offentlig kontroll av nivåer av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler...

 • Kommisjonsdirektiv 2005/46/EF av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF, 86/363 og 90/642/EØF om fastsettelse av grenseverdier for plantevernmidler i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og i visse produkter av vegetabil...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005L0046

  Kommisjonsdirektiv 2005/46/EF av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF, 86/363 og 90/642/EØF om fastsettelse av grenseverdier for plantevernmidler i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker...