Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.

Logoen til bærekraftsmålene

Om bærekraftsmålene

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene (også kalt verdensmålene og de globale målene) ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

Statsminister Erna Solberg sparker bærekraftsballen i et fotballmål.

Statsminister Solberg leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene

FNs generalsekretær utnevnte i 2016 statsminister Erna Solberg som en av to ledere av pådrivergruppen for bærekraftsmålene. Gruppen omfatter 15 andre medlemmer fra ulike deler av verden.

FN-bygningen i New York dekorert med symbolene for bærekraftsmålene.

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen

2030-agendaen stadfester en global enighet om at grunnleggende endringer er nødvendige for å trygge global stabilitet og jordas bærekraft.

Aktuelt nå

Kraftig økning i innsatsen mot marin forsøpling

08.10.2018: – Norge har tatt en global lederrolle i kampen for rene og sunne hav. Havet fylles med søppel, og vi må stoppe denne utviklingen før det er for sent. Derfor har vi lansert et eget bistandsprogram mot marin forsøpling, og i budsjettet for 2019 foreslår vi å øke innsatsen til 400 millioner kroner, en økning på 250 millioner fra budsjettet for 2018, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Satsar stort på hav

08.10.2018: Regjeringa har som mål at Noreg skal vere ein leiande havnasjon, og i budsjettet for 2019 så satsar regjeringa stort på havet og havnæringane sjømat, maritimt og olje- og gass.

Skjermbilde fra tidslinjen om arbeid med bærekraftsmålene

Tidslinje for arbeidet

Tidslinjen viser en kronologisk oversikt over innhold fra departementene på regjeringen.no som handler om et eller flere av bærekraftsmålene.

Til toppen