Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.

Logoen til bærekraftsmålene

Om bærekraftsmålene

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene (også kalt verdensmålene og de globale målene) ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

Statsminister Erna Solberg sparker bærekraftsballen i et fotballmål.

Statsminister Solberg leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene

FNs generalsekretær utnevnte i 2016 statsminister Erna Solberg som en av to ledere av pådrivergruppen for bærekraftsmålene. Gruppen omfatter 15 andre medlemmer fra ulike deler av verden.

FN-bygningen i New York dekorert med symbolene for bærekraftsmålene.

2030-agendaen med bærekraftsmålene

2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt nå

Hvor langt har Norge kommet med bærekraftsmålene?

07.04.2020: Nå har Statistisk sentralbyrå samlet statistikk som viser hvordan Norge ligger an med måloppnåelsen så langt.

Nikolai Astrup

Ny nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

29.04.2020: – Det er bare ti år til bærekraftsmålene skal være innfridd. For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet fremover, trenger vi en nasjonal handlingsplan, sier Nikolai Astrup (H).

Skjermbilde fra tidslinjen om arbeid med bærekraftsmålene

Tidslinje for arbeidet

Tidslinjen viser en kronologisk oversikt over innhold fra departementene på regjeringen.no som handler om et eller flere av bærekraftsmålene.

Til toppen