Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.

Logoen til bærekraftsmålene

Om bærekraftsmålene

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene (også kalt verdensmålene og de globale målene) ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

Statsminister Erna Solberg sparker bærekraftsballen i et fotballmål.

Statsminister Solberg leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene

FNs generalsekretær utnevnte i 2016 statsminister Erna Solberg som en av to ledere av pådrivergruppen for bærekraftsmålene. Gruppen omfatter 15 andre medlemmer fra ulike deler av verden.

FN-bygningen i New York dekorert med symbolene for bærekraftsmålene.

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen

2030-agendaen stadfester en global enighet om at grunnleggende endringer er nødvendige for å trygge global stabilitet og jordas bærekraft.

Aktuelt nå

Norge trapper opp utviklingsinnsatsen for sunne og bærekraftige hav

23.10.2019: - Verden står overfor store utfordringer, og en voksende befolkning trenger mer mat, flere jobber og ren energi. Havet rommer mange av løsningene på disse utfordringene, og derfor trapper vi opp utviklingsinnsatsen for sunne og bærekraftig hav, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Bistandsbudsjettet øker med 1,4 milliarder

07.10.2019: Det totale bistandsbudsjettet øker fra 37,8 milliarder kroner til 39,2 milliarder. Regjeringen trapper opp arbeidet for bærekraftsmålene og klimainnsats med vekt på bekjempelse av sult og fattigdom. Den betydelige støtten til tiltak i regi av sivilsamfunnsorganisasjoner videreføres og innsatsen for å nå sårbare og utsatte grupper økes.

Skjermbilde fra tidslinjen om arbeid med bærekraftsmålene

Tidslinje for arbeidet

Tidslinjen viser en kronologisk oversikt over innhold fra departementene på regjeringen.no som handler om et eller flere av bærekraftsmålene.

Til toppen