Sammen om en bedre kommune

Sammen om en bedre kommune har vært et utviklingsprogram som har tatt tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltidskultur og omdømme. Programperioden var 2011-2015.

Programmet har vært et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i arbeidslivet (KS, YS kommune, LO kommune, Unio og Akademikerne kommune).

Rundt 110 kommuner deltok i programmet.

Det er utarbeidet en digital sluttrapport for programmet. Her presenteres de lokale prosjektene samt endelig sluttrapport med analyse av resultatene, utført av FAFO, Agenda Kaupang og Ressurssenter for omstilling i kommunene.

Den digitale sluttrapporten finner du på www.sammenom.no

Se også:

Skjermdump av forsiden til den digitale sluttrapporten www.sammenom.no