Energibruk i statlige bygg

Statsbygg har i mer enn 30 år registrert energiforbruket og utgitt årlige energirapporter for egne og andres bygninger. I disse årene har Statsbygg investert store beløp i energiøkonomiseringstiltak. Dette er grunnen til at Statsbyggs bygninger i dag generelt har et lavt energiforbruk. Statsbygg arbeider kontinuerlig med tiltak for å senke energiforbruket ytterligere.

Statsbygg har i mer enn 30 år registrert energiforbruket og utgitt årlige energirapporter for egne og andres bygninger. I disse årene har Statsbygg investert store beløp i energiøkonomiseringstiltak. Dette er grunnen til at Statsbyggs bygninger i dag generelt har et lavt energiforbruk. Statsbygg arbeider kontinuerlig med tiltak for å senke energiforbruket ytterligere.

De siste årene er det benyttet dataassistert energioppfølging i dette arbeidet. Energi- og vannforbruk blir registrert i en felles database. Hensikten med dette er å redusere det manuelle arbeidet med energioppfølging i tillegg til å øke kvaliteten på rapporteringen.

Energioppfølging stiller store krav til driftspersonalet. Statsbygg har derfor lagt vekt på kontinuerlig kompetanseheving og erfaringsutveksling for denne medarbeidergruppen, og det er utviklet egne kurs for dette arbeidet i regi av ”Statsbyggskolen”. Statsbyggs energirapport blir blant annet brukt til sammenligninger, utvikling av energiledelse, bevisstgjøring av brukerne/leietakerne om energiforbruk og korrigering av energitiltak.

I tillegg til dette har Statsbygg utviklet http://www.klimagassregnskap.no som er en metodikk/et system som synliggjør byggets bidrag til klimagassutslipp på en ny og utvidet måte ved at man blant annet trekker inn utslipp knyttet til materialer og utslipp fra transport som ulik plassering av byggene gir.

Les mer: