Vedtak i klagesaker 2009-2001

Vedtak i klagesaker 2009-2001

 Nyere vedtak

 

Dato

Klager

Vedtak (tittel på brevet)

     
30.11.2009 Norges mobil-TV AS Klage på vedtak om felles utnytting av masteinfrastruktur på Tryvannshøgda frå Post- og teletilsynet - vedtak (pdf)
17.11.2009 Lyse Tele AS Vedtak i klage på Post- og teletilsynets vedtak av 3. april 2009 vedrørende pålegg om retting av Lyse Tele AS sine prisforpliktelser i markedet om terminering av offentlig teletjeneste i individuelle fastnett (pdf) 
17.11.2009 Tele2 Norge AS, Ventelo Holding AS,TDC Vedtak i klage på Post- og teletilsynets vedtak om pålegg om sæskilte forpliktelser i marked 4 og 5 (pdf)
14.09.2009 NTV, RiksTV og TV 2 Vedtak i klage på Post- og teletilsynets vedtak 2. desember 2008 om ikke-diskriminseringskravet i konsesjon for digitalt bakkenett (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
19.05.2009 Network Norway AS Klage på Post- og teletilsynets vedtak i marked 16 - vedtak (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
19.05.2009 Tele2 Norge AS Klage på Post- og teletilsynets vedtak i marked 16 - vedtak (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
19.05.2009 TDC AS Klage på Post- og teletilsynets vedtak i marked 16 - vedtak (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
19.05.2009 Barablu Ltd. Klage på Post- og teletilsynets vedtak i marked 16 - vedtak (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
19.05.2009 NetCom AS Klage på Post- og teletilsynets vedtak i marked 16 - vedtak (pdf)
19.05.2009 Telenor ASA Klage på Post- og teletilsynets vedtak i marked 16 - vedtak (pdf)
19.05.2009 Ventelo Bedrift AS Klage på Post- og teletilsynets vedtak i marked 16 - vedtak (pdf)
14.01.2009 Barablu Mobile Norway Limited Svar på anmodning om utsatt iverksetting av PTs vedtak av 17. november 2008 i markedene for terminering av tale i marked 16 (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
14.01.2009 Network Norway AS Svar på anmodning om utsatt iverksetting av PTs vedtak av 171108 om forpliktelser i markedene for terminering av tale i marked 16 (pdf)
14.01.2009 TDC AS Svar på anmodning om utsatt iverksetting av PTs vedtak av 171108 om forpliktelser i markedene for terminering av tale i marked 16 (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
14.01.2009 Tele2 AS Norge AS Svar på anmodning om utsatt iverksetting av PTs vedtak av 17. november 2008 om forpliktelser i markedene for terminering av tale i marked 16 (pdf)
14.01.2009 Ventelo Bedrift AS Svar på anmodning om utsatt iverksetting av PTs vedtak av 171107 om forpliktelser i markedene for terminering av tale i marked 16 (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
19.12.2008 Norges Televisjon,
RiksTV AS
Klage på Post- og teletilsynets vedtak 10. juni 2008 - utsatt iverksetting (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
04.12.2008 Telenor ASA Klage på kjøpsplikt - vedtak (pdf)
22.10.2008 Lyse Tele AS Vedtak i Lyse Teles klage på Post- og teletilsynets vedtak 8. april 2008 om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om prisregulering for fasttelefoni, marked 9 (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
17.07.2008 Get Vedtak i Gets klage på Post- og teletilsynets vedtak av 17.10.07 vedr. ternineringspriser for fasttelefoni, marked 9 (pdf)
17.07.2008 Hafslund Vedtak i Hafslunds klage på Post- og teletilsynets vedtak av 17.10.07 vedr. ternineringspriser for fasttelefoni, marked 9 (pdf)
17.07.2008 TDC Vedtak i TDCs klage på Post- og teletilsynets vedtak av 17.10.07 vedr. ternineringspriser for fasttelefoni, marked 9 (pdf)
17.07.2008 Ventelo Vedtak i Ventelos klage på Post- og teletilsynets vedtak av 17.10.07 vedr. ternineringspriser for fasttelefoni, marked 9 (pdf)
09.07.2008 Lyse Tele AS Klage på PTs vedtak 6. juli 2007 om opphevelse og omgjøring av vedtak 2. mai 2007 om plikt til å inngå samtrafikkavtale med Lyse Tele AS, samt klage på vedtak 17. oktober 2007 om avslag på oppreisning av oversittelse av klagefrist (pdf)
29.05.2008 Lyse Tele AS Klage på Post- og teletilsynets vedtak av 080408 vedr. termineringspriser for fasttelefoni, marked 9 - utsatt iverksetting - Lyse Tele AS (pdf)
28.05.2008 Telenor ASA Klage på Post- og teletilsynets vedtak av 080408 vedr. terminerinspriser for fasttelefoni, marked 9 - utsatt iverksetting (pdf)
05.05.2008 Telenor ASA Oppheving av Post- og teletilsynets vedtak av 20. september 2007 om pålegg om tilgang til nasjonal roaming for Network Norway AS (pdf)
29.04.2008 BaneTele AS Vedtak i klagesak fra BaneTele AS på PTs vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedssstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedene for overføringskapasitet - Marked 14 (pdf)
22.04.2008 Telio Telecom AS Vedtak- Klage på Post- og teletilsynets vedtak 15. november 2007 om pålegging om retting av Telio Telecom AS termineringspris samt tvangsmulkt (pdf)
22.02.2008 Tele2 Norge AS Klage fra Tele2 Norge AS på Post- og teletilsynets vedtak om pris for tilbyderbytte i tilknytning til videresalg av abonnement (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
13.02.08 Telenor ASA Klage på vedtak fattet av Post- og teletilsynet 08.05.07 i marked for terminering av tale i individuelle, offentlige kommunikasjonsnett - marked 16 - Telenor (pdf)
13.02.08 Tele2 Norge AS Tilbakesending til Post- og teletilsynet for delvis ny behandling av vedtak 08.05.07 (pdf)
13.02.08

NetCom AS

Klage på vedtak fattet av Post- og teletilsynet 08.05.07 i marked for terminering av tale i individuelle, offentlige kommunikasjonsnett - marked 16 (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
28.09.07 Tele2 Norge AS Endring av beslutning om utsatt iverksetting - marked 16 - Tele2
03.09.07 NetCom as Anmodning om utsatt iverksetting av PTs vedtak 080507 om pålegg av særskilte forpliktelser i markedet for terminering av tale i mobilnett marked 16 (pdf)
03.09.07 Tele2 Norge AS Klage på vedtak fattet av PT 080507 i marked for terminering av tale i individuelle, offentlige kommunikasjonsnett - marked 16 - utsatt iverksetting (pdf)
11.07.07 Telio Telecom AS Vedtak - Klage på Post- og teletilsynets vedtak 28. februar 2007 om termineringspriser for Telio Telecom (pdf)
24.04.07

Telio telecom AS

 

Avgjørelse om utsatt iverksetting av Post- og teletilsynets vedtak 28.02.07 (pdf)

 

14.02.07

Tele2 Norge AS

 

Klage fra Tele2 Norge AS på Post- og teletilsynets vedtak 1-2, 3 og 5

 

06.10.06

Telenor ASA

Klage fra Telenor på Post- og teletilsynets vedtak 20. februar 2006 i marked 11 - avgjørelse

06.10.06

Telenor ASA

Klage over Post- og teletilsynets vedtak av 230106 om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og samtaleorginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett - Telenor

20.04.06

Telenor ASA

Klage over Post- og teletilsynets vedtak 190905 om særskilte forpliktelser i markedene for terminering for tale i mobilnett – vedtal (pdf – 1639 Kb)

20.04.06

Netcom as

Klage over Post- og teletilsynets vedtak 190905 om særskilte forpliktelser i markedene for terminering for tale i mobilnett – vedtak (pdf – 1689 Kb)

20.04.06

Telenor ASA

Post- og teletilsynets vedtak 20.februar 2006 i marked 11 – anmodning om utsatt iverksetting fra Telenor – Beslutning (pdf – 590 Kb)

16.03.06

Telenor ASA

Vedtak i marked 15 – anmodning om utsatt iverksetting fra Telenor (pdf – 319 Kb)

28.12.05

Telenor ASA

Telenor ASAs klage på PTs vedtak av 030605 om winbackaktivitet - Vedtak

27.10.05

NetCom as

Utsatt iverksetting av Post- og teletilsynets vedtak 190905 tilknyttet marked 16 – NetCom as (pdf)

27.10.05

Telenor ASA

Utsatt iverksetting av Post- og teletilsynets vedtak 190905 tilknyttet marked 16 – Telenor ASA (pdf)

04.02.05

Bergen og Omland Havnevesen

Klage på gebyr for frekvenstillatelser for 2004 (pdf)

20.01.05

Telenor Mobil AS

Klage fra Telenor Mobil AS over Post- og teletilsynets vedtak om spesiell nettilknytning for Forward Communications AS (pdf)

03.12.04

Forward Communications AS

Klage fra Forward Communications AS på Post- og teletilsynets vedtak av 11. juni d.å. om avslag på anmodning om tilgang med egen CPA-plattform i Telenor Mobils nett.

17.11.04

Netcom as

Vedtak om tvangsmulkt som følge av manglende konsesjonsoppfyllelse – UMTS-utbygging (pdf)

19.10.04

BaneTele AS

Auksjon over brukerrettigheter til frekvenser i 3,4-3,6 GHz båndet (pdf)

04.10.04

Telenor AS

Klage fra Telenor på vedtak om begrensning i adgangen til å disponere frekvensrettigheter i 3,4-3,6 GHz båndet (pdf)

02.09.04

Telenor AS

Anmodning om utsatt iverksettelse av Post- og teletilsynets vedtak av 22. juli 2004 om spesiell nettilknytning for Forward Communications - tilgang med egen SMS-C

27.05.04

ZebSign AS

Klage på Post- og teletilsynets vedtak av 22. oktober 2003 – Gebyr for utsteder av kvalifiserte sertifikater

12.03.04

Telenor AS

Klage over Post- og teletilsynets vedtak om rutiner for håndtering av informasjon relatert til fast forvalg

09.03.04

Sense Communications ASA 
Telenor Mobil AS 
Tele2 Norge AS

Klage på Post- og teletilsynets vedtak av 071002 fra Telenor Mobile ASA, Sense Communications ASA og Tele2 ASA

22.12.03

Telenor Mobil AS

Vedtak om spesiell nettilknytning for egen ruting av utenlandssamtaler

19.12.03

Kanal4 Norge AS

Klage over Post- og teletilsynets vedtak om tildeling av frekvenstillatelser for det fjerde FM-nettet

11.12.03

NetCom AS

Vedtak om sterk markedsstilling i samtrafikkmarkedet

19.11.03

Fremskrittspartiet

Givertelefon for Fremskrittspartiet. Klage over avslag på dispensasjon etter teletorgforskriften § 12

05.11.03

Tele 2 AS

Klage - kostnadsorientering av samtrafikkproduktet primærsystemaksess (PSA)

24.10.03

Telenor ASA

Klage på vedtak om vilkår for Teletopias tilgang for tilknytning av SMS-C

30.07.03

NewCorp

Klage fra NewCorp på Post- og teletilsynets vedtak av 130303 om tilbaketrekking av spesialnummer 119 (pdf)

22.07.03

NetCom AS

Vedtak om sterk markedsstilling - Begjæring om utsatt iverksetting (pdf)

10.06.03

Telenor ASA

Klage på vedtak om videresalg av abonnement - Telenor (pdf)

10.06.03

Telenor ASA

Klage fra Telenor ASA på vedtak om innføring av regnskapsmessig skille og endring av gjeldende regler for Telenors føring av produktregnskap

08.04.03

Telenor ASA

Klage over Post- og teletilsynets vedtak 3. juli 2001 vedr. opphør av debitering av oppringer for startavgift ved oppringning av 800-nummer fra betalingstelefon (pdf)

18.02.03

Telenor ASA

Anmodning om utsatt iverksettelse - pålegg 14. januar 2003 om endring i etablerings- og tilbyderpris i tilbud om telefonabonnement for videresalg (pdf)

13.02.03

Telenor Mobil AS

Anmodning om utsatt iverksetting av Post- og teletilsynets vedtak av 080103 om vilkår for Teletopias tilgang til Telenor Mobils nett for tilknutning av selskapets SMSC (pdf)

19.12.02

Tele2 Norge AS

Klage over Post- og teletilsynets vedtak av 19. juni 2001 vedr. Telenors samttrafikkpriser i fastnettet (pdf)

 

08.11.02

Telenor Mobil AS

Post- og Teletilsynets vedtak i meglingssaken mellom Telenor Mobil AS og Sense Communication ASA (pdf)

 

18.09.02

Telenor Telecom Solutions AS

Avgjørelse av klage på vedtak om endringer i Telenors operatøraksessavtale (pdf)

 

04.07.02

Telenor Mobil AS

Vedtak om pålegg om kostnadsorientering - Telenor Mobils samtrafikkpriser (pdf)

 

26.07.02

Telenor Mobil AS

Vedtak om sterk markedsstilling i samtrafikkmarkedet (pdf)

 

18.01.02

Telenor Mobil AS

Klage fra Telenor Mobil AS på Post- og teletilsynets vedtak 12.07.01 om spesiell nettilknytning (pdf)

 

19.12.01

NetCom AS

Vedtak om sterk markedsstilling (pdf)

 

 

Til toppen