Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EU og EØS

Informasjon om Samferdselsdepartementets arbeid med EU- og EØS-saker, samferdselsrådens rapporter om området i EU og lenker til informasjon om EU, EØS og Europa.

Hele Samferdselsdepartementets ansvarsområde omfattes av EØS-avtalen. Dette gjelder samtlige transportsektorer, telekommunikasjon og posttjenester. 

Vi har til enhver tid en rekke EU/EØS-relaterte saker til behandling. Informasjon om sakene finnes i EØS-notatbasen. Behandlingen skjer under rammen av spesialutvalget for transport og spesialutvalget for kommunikasjoner. I tillegg behandles teknisk regelverk under EØS-avtalens vedlegg II i spesialutvalget for indre marked.

Samferdselsdepartementets EØS-strategi har som overordnet mål å bidra til at relevante EU/EØS-beslutninger og regelverk er i samsvar med norsk samferdselspolitikk slik denne kommer til uttrykk i overordnede retningslinjer, lovgivning og budsjetter.

Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs indre transportmarked. Dette gjelder samtlige transportsektorer, herunder luftfart, jernbane og veitransport. Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUS indre marked for telekommunikasjons- og posttjenester.

Lenker til informasjon om EU, EØS og Europa

Artikkel Sist oppdatert: 25.08.2015

Her finner du pekere til kilder for EU- og EØS-informasjon. Ta kontakt med oss om du trenger hjelp til å finne andre informasjonskilder.

Samferdselsdepartementets EØS-strategi

Brosjyre/veiledning Dato: 07.09.2015

Samferdselsdepartementets EØS-strategi (2015) konkretiserer målsetningene for departementets EØS-arbeid, og skal tjene som et oppslagsverk for de som arbeider med EØS- og EU-saker i departementet.

Til toppen